A A A

Inne

Tutaj znajdują się radyjka, które czekają na naprawę, renowację lub tylko na oczyszczenie i konserwację.

Radia są sfotografowane w stanie, w jakim je otrzymałem.

Zdjęcia są robocze i tylko do celów poglądowych.